I&i conferentie "Coderen in het Curriculum"
Donderdag 11 november 2021, Universiteit Utrecht


Ja, ik kom:


Naam deelnemer
Organisatie / School:
Werkveld / Schooltype:
Functie:
Factuuradres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
eventuele dieetwensen:


U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en een factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

Mocht u geen bevestiging per e-mail ontvangen of problemen ondervinden tijdens uw aanmelding via internet, neemt u dan contact op met:

Secretariaat Conferentie "Coderen in het Curriculum"
p/a Organisatiebureau Smink & Co
Bellamystraat 6
3514 EL Utrecht

T. 030 - 298 11 67 / 06 2237 4403
E info@sminkenco.nl