Inspiratiedag 'No Excuse, oog en oor voor alle kinderen in de opvang' op donderdag 14 maart bij de Veerensmederij in Amersfoort.


Uw persoonlijke inschrijving
Hartelijk dank voor uw interesse in de inspiratiedag 'No Excuse, oog en oor voor alle kinderen in de opvang'.
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande gegevens in te vullen? De gegevens worden voor deze bijeenkomst gebruikt en eventuele volgende bijeenkomsten die wij rond dit thema organiseren.

Achternaam: *
Voornaam: *
Geslacht: * M / V
Organisatie: *
Functie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres: *
Telefoonnummer, kantoor: *
Telefoonnummer, mobiel: *

Graag stellen wij u twee inhoudelijke vragen ter voorbereiding op het congres:
1. Wat is het grootste verbeterpunt dat u ziet bij het opzetten van goede opvang voor kinderen en jongeren in uw instelling?

Niet van toepassing, ik werk niet in een instelling voor Maatschappelijke,- of Vrouwenopvang.
2. Ik schrijf me in als: *
Hebt u speciale dieetwensen? Zo ja, welke:
Workshops
Tijdens de dag kunt u deelnemen aan twee workshoprondes. Een week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een informatiemail met daarin het overzicht van de workshops. Op de dag van het congres kunt u vervolgens een keuze maken.
Bent u directeur van een opvanginstelling, dan krijgt u van ons een apart programma voor het site-event. Dit duurt van 10.00 uur tot en met de lunch.

Na inschrijving rekenen wij op uw komst. Bij verhindering kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen. Graag ontvangen wij daarover bericht. In dat geval kunt u uw wijziging doorgeven aan Frederike Meijer via info@kaesign.nl

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres.

Mocht u geen bevestiging per mail ontvangen of problemen ondervinden tijdens uw aanmelding via internet, neemt u dan contact op met:

Inspiratiedag 'No Excuse, oog en oor voor alle kinderen in de opvang'
p/a Organisatiebureau KaeSign, Utrecht
T 06 - 44 540 821
E info@kaesign.nl