Inschrijfformulier NedKAD-conferentie Hardnekkig of therapieresistent

15 oktober 2021


Naam deelnemer (voornaam en achternaam)
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Naam Instelling:
(alleen in te vullen door professionals)
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

Ik wil graag accreditatie voor:

In verband met accreditatie:
Initialen:
Geboortedatum:
BIG-nummer:
VGCt-nummer:


Deelnemersprijs
Ik ben werkzaam bij een deelnemende instelling van NedKAD (zie: https://nedkad.nl/voor-professionals/over-nedkad/instellingen/


Ik neem graag deel aan de volgende workshops:

Workshopronde 1:
Voorkeur 1
Voorkeur 2

Workshopronde 2:
Voorkeur 1
Voorkeur 2
 
Ik ga akkoord met de richtlijnen op het gebied van de AVG.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
Mocht u geen bevestiging per e-mail ontvangen of problemen ondervinden tijdens uw aanmelding via internet, neemt u dan contact op met:

NedKAD Conferentie 2021
p/a Organisatiebureau Smink & Co
Bellamystraat 6
3514 EL Utrecht
T 030 - 298 11 67 / 06 - 2237 4403
E info@sminkenco.nl